НАЧАЛО > Новини


2010 ГОДИНА - МЕЖДУНАРОДНА ГОДИНА НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ 

2010 година е обявена за Международна година на биологичното разнообразие от Генералната асамблея на Обединените нации и беше официално открита на церемония в Монреал, с участието на повече от 500 участници, представители на страните - членки на Конвенцията по биологично разнообразие.

В своето обръщение генералният секретар на Обединените нации отбеляза, че целта на Международната година на биоразнообразието е да обедини правителствата на 193-те страни-членки на конвенцията и гражданите на техните страни „да работят заедно за защита на живота на Земята”.

Мотото на годината - “Биологичното разнообразие е живот, биологичното разнообразие е нашият живот” цели да привлече общественото внимание към решаващата, дори съдбоносната роля на биологичното разнообразие на планетата за благополучието на хората, да отбележи постиженията за опазване на биологичното разнообразие и да окуражи удвояването на усилията да се намали размера на загубата на биологично разнообразие. Отправят се няколко важни послания:
- хората са част от богатото разнообразие на природата и имат силата да я опазят или разрушат;
- биоразнообразието е ключово за устойчивостта на екосистемите, които ни осигуряват всичко свързано със здравето, благосъстоянието, храната, горивото и др.;
- човешката дейност е причина за ускорената безпрецедентна загуба на биоразнообразието на Земята, но ние можем да предотвратим тази загуба;
- има постижения в опазването на биоразнообразието, но трябва да направим много повече и да се действа незабавно.

Загубата на биоразнообразие е дори по-сериозна заплаха от изменението на климата поради факта, че деградацията на екосистемите често достига необратима фаза, и че изчезването на видове е необратим процес. Ето защо опазването на биологичното разнообразие, неговото устойчиво ползване, справедливото и безпристрастно разпределение на ползите от природните ресурси, следва да се интегрира във всички политики на глобално, национално и местно ниво, да стане грижа и отговорност на представителите на международните организации, правителствата, бизнеса, обществеността, на всеки един от нас.

13 процента от висшите растения у нас са ендемити, т. е. те се срещат само в България или на Балканите. Същото се отнася и за 19 вида животни, които са специфичния принос на страната ни към пъстрата картина на биологичните видове на Земята. Зам.-министърът на околната среда Евдокия Манева припомня още няколко впечатляващи цифри: “Висшите растения в България са 3 900 вида,  гъбите – 4 900 вида, безгръбначните са 1 606, а насекомите  са 20 900 вида. У нас се срещат 100 вида бозайници и 218 вида риби. От всичките 35 вида прилепи в света, 33 са забелязани в България. Тревожно е същевременно, че 106 вида висши растения са в червения списък на IUCN, т.е. попадат в световно застрашената флора. Цялото това природно богатство има и своето стопанско значение, подчертава зам.-министър Манева. – В родните поля и гори се срещат 250 вида билки с изключителни лечебни свойства и стопанско значение. България е сред най-големите износители на билки в Европа. От общо 200-те вида ядливи гъби, 10 са с промишлено значение. Страната ни е и сред най-големите износители на гъби, като изключително добър пазар има манатарката.”

Огромно значение за опазване на изключително богатата флора и фауна на България има създаването, регламентирането и опазването на защитените природни територии. България притежава три Национални парка в планините Рила, Пирин и Стара Планина, както и 11 природни парка, 16 биосферни резервата, много защитени местности и природни забележителности. В момента се разработва регламентацията за широката мрежа от защитени зони, които са част от европейската система “Натура 2000”. Българската част включва общо 342 защитени зони. През изминалата година имаше съществено забавяне в процеса на обявяване на защитени зони от тази мрежа поради липса на предвидени средства за тази цел от предишното правителство. Новото ръководство на министерството е коригирало този “пропуск” в бюджета за текущата година.
 “С тази финансова помощ ще бъдат обявени 24-те защитени зони по директивата за опазване на дивите птици, заяви министър Нона Караджова, и с това процесът за обявяване на всички зони за птиците ще приключи. – Стартира и процесът за обявяване на защитените зони по директивата за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, като до края на годината ще бъдат изготвени заповеди за още 80 защитени зони. През 2010 г. започваме и националното картиране на природните местообитания.  А през юли очакваме началото и на процеса по набиране на проекти по оперативна програма “Околна среда” на ЕК за разработване на планове за управление на защитени зони за опазване на птици. Междувременно ускорено ще се разгледат и депозираните отдавна в министерството планове за управление на природните паркове Странджа, Сините камъни, Персина, Златни пясъци и Шуменско плато.”

Новото ръководство на министерството на околната среда обещава по-стриктен контрол върху спазването на природозащитното законодателство за отпор на повсеместните “набези” на строителното предприемачество за изграждане на ненужни туристически гиганти, а напоследък и в строителство на малки ВЕЦ, фотоволтаични полета и вятърни паркове. Министерството си поставя и твърде амбициозната задача да направи от бизнеса свой съюзник в опазването на биоразнообразието: “Основният конфликт, който трябва да решаваме, свързан с опазването на природата и биоразнообразието, са интересите на бизнеса към определени райони на страната, привлекателни със своите природни дадености и красоти, казва г-жа Манева. – Даваме си сметка, че само със забрани и с административните регулатори, без участието на бизнеса определено няма да се справим. Затова в Международната година на биоразнообразието една от централните ни задачи ще бъде работата с бизнеса за привличането му като съюзник.”

През 2010 г. ще бъде актуализирана и преиздадена картата на защитените територии в България на български и английски език. Министерството ще подпомогне издаването на актуализирана Червена книга на застрашените или изчезнали видове у нас. През 1984 г. застрашените от изчезване растения у нас са били 763, а днес са 553. Предстои изясняване колко от тези над 200 вида, които вече не са сред застрашените са изчезнали и колко от тях просто вече не са застрашени и затова отпадат от новото издание.

За повече информация за Международната година на биоразнообразието можете да посетите страницата в интернет на Конвенцията за биологичното разнообразие.

По случай Международната година на биоразнообразието, Българска фондация Биоразнообразие /БФБ/ издаде специален Календар, в който представя видовете биоразнообразие - генетично, видово и екосистемно.
обяви и съобщения

19.05.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община  Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

обяви и съобщения

19.05.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен проект за обект: „Кабел НН от ново ТЕ до нова зарядна станция за електрически ...

обяви и съобщения

17.05.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен ...