НАЧАЛО > Новини


Извършване на дезинсекционни и дератизационни дейности                                О Б Щ И Н А   Н Е С Е Б Ъ Р

На територията на община Несебър, съгласно Договор № 89/25.02.2015 г. са проведени следните дезинсекционни и дератизационни мероприятия:

Обработка на зелени площи, паркове, градини, междублокови пространства и сборища на животни в селата  срещу кърлежи, бълхи и други пълзящи насекоми:

         1.1. гр. Несебър:

-         първа  обработка до 15.04.2017 год.

-         втора  обработка  до 30.04.2017 год.

1.2. Южен парк гр. Несебър:

-            първа  обработка до 15.04.2017 год.

-         втора  обработка  до 30.04.2017 год.

1.3. кк „Слънчев бряг-запад”:

          -   първа  обработка до 15.04.2017 год.

-         втора  обработка  до 30.04.2017 год.

1.4. Гробищен парк гр. Несебър: 

         -    първа  обработка до 15.04.2017 год.

1.5. с. Тънково: / зелени площи + гробищен парк /

-         първа  обработка  до 30.04.2017 год.

1.6.с. Оризаре   : / зелени площи + гробищен парк / 

-         първа  обработка  до 30.04.2017 год.

1.7. с. Гильовци  : / зелени площи + гробищен парк /

-         първа  обработка  до 30.04.2017 год.

1.8. с. Кошарица   : / зелени площи + гробищен парк /

-         първа  обработка  до 30.04.2017 год.

1.9. гр. Обзор :

-         първа  обработка  до 30.04.2017 год.

1.10.Гробищен парк гр. Обзор : 

`-  първа  обработка  до 30.04.2017 год.

1.11. Еднократна обработка на Първомайска поляна

1.12.гр. Св. Влас :

- първа  обработка до 30.04.2017 год.

         1.13. Гробищен парк Св. Влас :

                   - първа  обработка до 30.04.2017 год. 

         1.14. с. Равда и Стадиона :

                   - първа  обработка до 30.04.2017 год.

         1.15. Гробищен парк с. Равда :

                   - първа  обработка до 30.04.2017 год.

2. Обработка на 80 дка  биотопи срещу ларви на комари

2.1  гр. Несебър :

          - първа  обработка  до 30.03.2017 год.

- втора  обработка  до 30.04.2017 год.

2.2. гр. Обзор :

           - първа  обработка до 30.03.2017 год.

- втора  обработка  до 30.04.2017 год.

 

3. Дератизация на гробищните паркове на територията на общината:

4.1. Гробищен парк гр. Несебър - 

-   първа  обработка – до 30.04.2017 год.

4.2. На територията на Гробищен парк – с. Кошарица

     - първа  обработка – до 30.04.2017 год

4.3  На територията на Гробищен парк – с. Тънково

   - първа  обработка – до 30.04.2017 год

4.4. На територията на Гробищен парк – с. Оризаре

  -   първа  обработка – до 30.04.2017 год.

4.5. На територията на Гробищен парк – с. Гюльовца

-    първа обработка – до 30.04.2017 год.

4.6. На територията на  Гробищен парк гр. Обзор   

-        първа обработка – до 30.04.2017 год.

4.7. На територията на  Гробищен парк  гр. Св. Влас   

-        първа обработка – до 30.04.2017 год.

4.8. На територията на  Гробищен парк  с. Равда    

-        първа обработка – до 30.04.2017 год.

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Проведени са дезинсекционни и дератизационни обработки на зелени площи, градини и междублокови пространства срещу кърлежи, бълхи и други пълзящи насекоми на:

-         18.05.2017 год. в гр. Св. Влас и гр. Несебър - кв. „Черно море“;

-         19.05.2017 год. в с. Равда.

 

Снимки от проведените дезинсекционни и дератизационни обработки:
обяви и съобщения

01.06.2023г. СЪОБЩЕН

обяви и съобщения

Община Несебър информира гражданите и гостите на територията на общината, че ежемесечно се извършват дезинсекционни и дератизационни обработки в регулацията на населените места, съгласно сключен договор след ...

обяви и съобщения

19.05.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община  Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...