НАЧАЛО > Новини


Обяви и съобщения24.01.2019г.

На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за изготвен технически проект за обект: има изготвен технически проект за обект:

„Велоалеи и тротоари в ж.к. „Черно море”, гр. Несебър, Община Несебър” със следните подобекти:

Велоалеи по улица о.т. 1-45-44-40-39-39-37-36-38-34 (юг), ул. О.т. 118-97-96-92 (изток), улица о.т.34-24-31-18-4 (двустранно) и ул. О.т. 34-33-22-31-150-148-20-19-12-11-10-6 (запад)

Етап 1 - Тротоари по улиците попадащи в обхвата на територията между о.т.59-58-57-105-104-103-106-108-164-118-92-77

Етап 2 - Тротоари по улиците попадащи в обхвата на територията между о.т. 105-104-103-102-101-99-87-86-85-73-74-71-70-69-65-63-62-55-56-57-169-89

Етап 3 - Тротоари по улиците попадащи в обхвата на територията междуо.т. 59-58-57-52-48-33-22-21-150-148-20-13-14-7-6-5-4-1-45-44-40-39-38-37-36-35-34-46-47-54.

Лице за контакти: инж. Мария Георгиева

Тел. 0554 2 93 62
обяви и съобщения

График ДДД обработки на територията на Община Несебър за 2023г.

обяви и съобщения

01.06.2023г. СЪОБЩЕН

обяви и съобщения

Община Несебър информира гражданите и гостите на територията на общината, че ежемесечно се извършват дезинсекционни и дератизационни обработки в регулацията на населените места, съгласно сключен договор след ...