НАЧАЛО > Новини


Обяви и съобщения21.02.2019г.

На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен технически проект за обект: „Реконструкция, модернизация и изграждане на ново улично осветление в село Равда, Община Несебър, с цел постигане на енергийна ефективност, по-добра осветленост и създаване на по – комфортна среда на жителите и гостите на населеното място, водещо до икономия на използваната електрическа енергия за нуждите на уличното осветление

ЕТАП 1 със следния обхват:

ОБХВАТ НА ПРОЕКТ ТУО „РАВДА“: Улица Св. Св. Кирил и Методий – ПИ 61056.50.101 от кръгово движение до о.т.14, улица Св.Св.Кирил и Методий – ПИ 61056.501.505 от о.т. 14 до о.т.22, улица Свобода – ПИ 61056.502.519 от о.т. 14 до о.т.33, улица Вардар – ПИ 61056.502.521 от о.т. 21 до о.т.51, улица Братя Милодинови – ПИ 61056.502.520, улица Васил Левски ПИ 61056.502.522 от о.т. 2 до о.т.50, улица Васил Левски – ПИ 61056.502.529 от о.т. 50 до о.т. 56, улица Раковски – ПИ 61056.502.531 от о.т.52 до о.т. 53, улица Раковски ПИ 61056.502.534 от о.т. 53 до о.т.546 и улица Странджа – ПИ 61056.502.532 от о.т. 51 до о.т. 54

ОБХВАТ НА ПРОЕКТ ТУО „ТОРНАДО“: Улица Христо Ботев – ПИ 61056.502.525 от о.т.22 до о.т. 56, улица Отес Паисий – ПИ 61056.502.523 от о.т. 26 до о.т.27 до о.т.104, улица Делфин – ПИ 61056.502.527 от о.т.26 до о.т.36, улица Амфибия – ПИ 61056.502.524 от о.т.49 до о.т.46, улица Ив. Карасулски – ПИ 61056.502.528 от о.т.46 до о.т. 44, улица Васил Левски – ПИ 61056.502.529 от о.т. 56 до о.т.61, улица оборище – ПИ 61056.502.530 от о.т.54 до о.т.55, улица Оборище – ПИ 61056.502.533 от о.т.54 до о.т.638 и улица Странджа – ПИ 61056.502.532 от о.т. 54 до о.т.64

ОБХВАТ НА ПРОЕКТ ТУО „КВ. 49“:  Улица Хоризонт – ПИ 61056.502.540 от о.т. 445 до о.т.451 и от о.т. 552 до о.т.553, улица Крайбрежна – ПИ 61056.502.550 от о.т.453 до о.т.475, улица Рибарска – ПИ 61056.502.547 от о.т. 475 до о.т. 61, от о.т. 691 до о.т. 692, улица Рибарска – ПИ 61056.502.554 от о.т.475 до о.т.500, улица Рибарска ПИ 61056.502.555 от о.т.500 до о.т.492, Улица Нептун – ПИ 61056.502.546 от о.т. 548 до о.т.551, улица Бриз – ПИ 61056.502.553 от о.т.500 до о.т. 630 и от о.т. 628 до о.т.496, улица Морски звучи  - ПИ 61056.502.564 от о.т.496 до о.т.491 и Буна 2

Лице за контакти: Мария Георгиева

Тел. 0554 2 93 62
обяви и съобщения

График ДДД обработки на територията на Община Несебър за 2023г.

обяви и съобщения

01.06.2023г. СЪОБЩЕН

обяви и съобщения

Община Несебър информира гражданите и гостите на територията на общината, че ежемесечно се извършват дезинсекционни и дератизационни обработки в регулацията на населените места, съгласно сключен договор след ...