НАЧАЛО > Новини


Обяви и съобщения21.02.2019г.

На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за изготвен технически проект за обект: „Реконструкция, модернизация и изграждане на ново улично осветление в с. Равда, Община Несебър, с цел постигане на енергийна ефективност, по-добра осветеност и създаване на по-комфортна среда на жителите и гостите на населеното място, водещо до икономия на използваната електрическа енергия за нуждите на уличното осветление”,

     ЕТАП 2 включващ следните обхвати:

-         Улица „Марица” – ПИ 61056.501.511 от о.т. 0 до о.т. 589, ул. „Ропотамо” – ПИ 61056.501.511 от о.т. 593 до о.т. 589, улица с ПИ 61056.501.517 от о.т. 589 до о.т. 590 и ул. „Огоста” – ПИ 61056.501.519 от о.т. 587 до о.т. 588.

-         Улица „Македония” – ПИ 61056.502.538 и улица „Несебър” – ПИ 61056.502.520 от о.т. 540 до о.т. 581, улица „Ивайло” – ПИ 61056.501.506 от о.т. 16 до о.т. 162, улица „Апостол войвода” – ПИ 61056.501.508 от о.т. 163 до о.т. 15, улица „Свобода” – ПИ 61056.501.504 от о.т. 14 до о.т. 594, улица „Изгрев” – ПИ 61056.501.511 от о.т. 594 до о.т. 221 и улица „Пирин” – ПИ 61056.501.507 от о.т. 22 до о.т. 584.

-         Улица „Несебър” – ПИ 61056.501.520 от о.т. 581 до о.т. 124, улица „Лазур” – ПИ 61056.501.529 от о.т. 581 до о.т. 609, участъка от о.т. 609 до о.т. 610, участъка от о.т. 609 до о.т. 687 и участъка от о.т. 687 до о.т. 563, улица с ПИ 61056.501.531, улица с ПИ 61056.501.534 и улица с ПИ 61056.501.532.

Лице за контакти: инж. Мария Георгиева

Тел. 0554 2 93 62
обяви и съобщения

20.03.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен ...

обяви и съобщения

09.03.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община  Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

обяви и съобщения

09.03.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община  Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...