НАЧАЛО > Новини


Обяви и съобщения21.02.2019г.

На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен технически проект за обект: „Реконструкция, модернизация и изграждане на ново улично осветление в село Равда, Община Несебър, с цел постигане на енергийна ефективност, по-добра осветленост и създаване на по – комфортна среда на жителите и гостите на населеното място, водещо до икономия на използваната електрическа енергия за нуждите на уличното осветление

ЕТАП 3 със следния обхват:

-     Улица Пейо Яворов - ПИ 61056.502.562 от о.т.41 до о.т.183, от о.т.185 до о.т.185 и от о.т.185 до о.т.180, улица Струма – ПИ 61056.502.561 от о.т.40 до о.т.186, улица Черноморска – ПИ 61056.502.563 от о.т.36 до о.т.173, улица Люлин – ПИ 61056.501.521 от о.т. 181 до о.т. 218, улица Крайбрежна – ПИ 61056.501.523 от о.т. 173 до о.т.172, улица Крайбрежна – ПИ 61056.502.550 от о.т. 173 до о.т.186 и от о.т.186 до о.т.475, улица Гоце Делчев – ПИ 61056.502.548 от о.т. 103 до о.т. 74 и улица Милин камък – ПИ 61056.502.548 от о.т. 97 до о.т.43

-     Улица Бриз – ПИ 61056.502.553 от о.т. 500 до о.т.507, улица Струма ПИ 61056.502.588 от о.т.504 до о.т.488 и от о.т. 504 до о.т.0, улица Чайка от о.т.524 до о.т.525 от о.т.524 до о.т.522 и от о.т.521 до о.т. 526 от о.т. 501 до о.т.528, улица с ПИ 61056.502.557 от о.т. 502 до о.т. 489 и улица Морски звуци  - ПИ 61056.502.564 от о.т. 491 до о.т.485;

-     Улица Сирена – ПИ 61056.501.524 от о.т. 509 до о.т.513 и от о.т.513 до о.т. 480, улица Черноморска – ПИ 61056.502.563 от о.т.173 до о.т.485 и улица Морски звуци от о.т. 485 до о.т. 480 и Буна 1;

-     Улица Зорница – ПИ 61056.501.522 от о.т. 637 до о.т. 478, улица с ПИ 61056.501.546 от о.т. 476 до границата на имот ПИ 61056.501.328 и улица с ПИ 61056.501.624 от о.т. 477 до о.т.644;

-     Улица Несебър – ПИ 61056.501.662 от о.т.124 до о.т.9130 и улица Несебър – ПИ 61056.501.501. от о.т. 9130 до о.т. 146.

Лице за контакти: Мария Георгиева

Тел. 0554 2 93 62
обяви и съобщения

График ДДД обработки на територията на Община Несебър за 2023г.

обяви и съобщения

01.06.2023г. СЪОБЩЕН

обяви и съобщения

Община Несебър информира гражданите и гостите на територията на общината, че ежемесечно се извършват дезинсекционни и дератизационни обработки в регулацията на населените места, съгласно сключен договор след ...