НАЧАЛО > Новини


обяви и съобщения10.08.2020г.

О Б Щ И Н А   Н Е С Е Б Ъ Р

Община Несебър информира гражданите и гостите на общината, че на 12-13.08.2020 г. предстоят да бъдат извършени обработки с топъл аерозол срещу летящи насекоми в регулацията на населените места на територията на общината.

На 14.08.2020 г. ще бъдат извършени обработки на:

-          зелени площи на детските градини в гр. Несебър, кк „Слънчев бряг”, с. Равда и гр. Свети  Влас срещу кърлежи, бълхи и други пълзящи насекоми, както и дератизация на кухненските им блокове;

-          гробищни паркове в гр. Несебър, с. Равда и гр. Свети Влас срещу гризачи, кърлежи, бълхи и други пълзящи насекоми.

На 18-19.08.2020 г. ще се проведат дезинсекционни обработки на зелените площи, паркове и междублокови пространства срещу кърлежи, бълхи и други пълзящи насекоми в населените места на територията на общината.

Предстоящите обработки ще бъдат съобразени с метеорологичните условия и е възможно забавяне на същите с няколко дни.
обяви и съобщения

07.01.2022г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен проект за изграждане на „Улично осветление на временни паркинги и временно благоустрояване от о.т.22 до о.т. 41 по ...

обяви и съобщения

21.12.2021г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното ...

обяви и съобщения

15.12.2021г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното ...