НАЧАЛО > Новини


обяви и съобщения24.09.2020 г.

На основание чл.62 а, ал.3, т.1 и чл. 64 от Закона за водите, Община Несебър ОБЯВЯВА: инициатива на „ЕРМАСКА“ ООД, с. Оризаре, Община Несебър, Област Бургас, за издаване на разрешително за водовземани от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение от тръбен кладенец ТК „Ермаска-Оризаре“, изграден в поземлен имот №53822.16.212, по КККР на с. Оризаре, местност „До селото“, Община Несебър, Обл. Бургас, собственост на „ЕРМАСКА“ ООД

Съобщение
обяви и съобщения

01.06.2023г. СЪОБЩЕН

обяви и съобщения

Община Несебър информира гражданите и гостите на територията на общината, че ежемесечно се извършват дезинсекционни и дератизационни обработки в регулацията на населените места, съгласно сключен договор след ...

обяви и съобщения

19.05.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община  Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...