НАЧАЛО > Контрол, глоби, санкции


Извършени дезинсекционни и дератизационни обработки през месец септември 2020г.Община Несебър информира гражданите и гостите на територията на общината, че през месец  септември 2020 г. бяха извършени следните дезинсекционни и дератизационни обработки в регулацията на населените места:

- Обработка на  биотопи срещу ларви на комари в ройона на гр. Несебър на 15.09.2020 г. и гр. Обзор на 23.09.2020 г.;

- Обработка с топъл аерозол срещу летящи насекоми в регулацията на населените места и обработка на зелени площи, паркове, градини, междублокови пространства, гробищни паркове и сборища на животни в селата  срещу кърлежи, бълхи и други пълзящи насекоми - на 15.09.2020 г. и 16.09.2020 г. гр.Несебър и застроената част между гр.Несебър и с.Равда, включително жк „Черно море”, кк „Слънчев бряг – запад”, с. Равда, на 17.09.2020 г. гр. Св. Влас, на 23.09.2020 г. с. Кошарица и „Чолакова чешма“,с. Тънково,  с. Оризаре, с. Гюльовца, гр. Обзор, с. Баня, с. Емона, с. Паницово, с. Раковсково, с. Приселци и с. Козница;

- Дезинсекция и дератизация на вътрешни помещения и хранителни блокове в детските градини и „Млечна кухня” на 23.09.2020 г. и 25.09.2020 г. в гр. Несебър и гр. Обзор

Снимка 1, Снимка 2, Снимка 3, Снимка 4
обяви и съобщения

07.05.2021г. Община Несебър организира на 27 МАЙ 2021 год. кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно ...

обяви и съобщения

28.04.2021г. На основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ Обявява: инициатива ...

обяви и съобщения

11.03.2021г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...