НАЧАЛО > Новини


обяви и съобщения24.11.2020г.

На основание чл.62 а, ал.3, т.1 и чл. 64 от Закона за водите, Община Несебър ОБЯВЯВА инициатива на “АСЯ ТРЕЙД” ООД, гр. Обзор, Община Несебър, Област Бургас за издаване на разрешително за водовземане чрез ново съоръжение – тръбен кладенец ТК-1 “Ася Трейд – Обзор”, предвиден за изграждане в имот ПИ №53045.505.35 по КККР на гр. Обзор, , Общ. Несебър, Обл. Бургас.

Съобщение
обяви и съобщения

07.05.2021г. Община Несебър организира на 27 МАЙ 2021 год. кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно ...

обяви и съобщения

28.04.2021г. На основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ Обявява: инициатива ...

обяви и съобщения

11.03.2021г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...