НАЧАЛО > Новини


обяви и съобщения



10.02.2021г.

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за „Благоустрояване и ремонт на ул. „Македония“ част от ПИ 61056.502.538 в участъка от о.т.61-103-44-40-36 до о.т.166 в с.Равда, Община Несебър“.

Лице за контакти: инж. Мария Георгиева

Тел. 0554 2 93 62




обяви и съобщения

10.09.2021г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното ...

обяви и съобщения

09.09.2021г. Община Несебър организира на 14 октомври 2021 год. кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно ...

обяви и съобщения

Съобщение Съгласно изискванията ...