НАЧАЛО > Новини


обяви и съобщения28.04.2021г.

На основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ Обявява: инициатива на „Ефект 3“ ЕООД гр. София за издаване на разрешително за водовземане чрез съществуващо водовземно съоръжение:Тръбен кладенец „Ефект 3“- Слънчев бряг“, разположен в имот с идентификатор №51500.505.70 по КККР на гр. Несебър, Община Несебър, Област Бургас, собственост на „Ефект 3“ ЕООД

Съобщение на Басейнова дирекция Черноморски район - Варна
обяви и съобщения

20.03.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен ...

обяви и съобщения

09.03.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община  Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

обяви и съобщения

09.03.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община  Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...