НАЧАЛО > Новини


обяви и съобщения18.05.2021г.

Съгласно чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Община Несебър обявява инвестиционно предложение „Изграждане на апартаметен хотел в поземлени имоти с идентификатори 53045.224.1 и 53045.224.2 по КК на гр. Обзор, местност „Топрак Тарла“, Община Несебър“ с възложител „Амба Груп“ ООД. - тук

 
обяви и съобщения

20.03.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен ...

обяви и съобщения

09.03.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община  Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

обяви и съобщения

09.03.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община  Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...