НАЧАЛО > Новини


обяви и съобщения18.05.2021г.

Съгласно чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Община Несебър обявява инвестиционно предложение „Изграждане на апартаметен хотел в поземлени имоти с идентификатори 53045.224.1 и 53045.224.2 по КК на гр. Обзор, местност „Топрак Тарла“, Община Несебър“ с възложител „Амба Груп“ ООД. - тук

 
обяви и съобщения

10.09.2021г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното ...

обяви и съобщения

09.09.2021г. Община Несебър организира на 14 октомври 2021 год. кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно ...

обяви и съобщения

Съобщение Съгласно изискванията ...