НАЧАЛО > Новини


обяви и съобщения20.05.2021г.

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение за: „Преустройство на съществуваща сграда в сграда с компютърен клуб и офис за нуждите на училището в ПИ с идентификатор 39164.501.664 по КК на с. Кошарища, Община Несебър“.

Лице за контакти: инж. Клара Каравасилева

Тел.: 0554/2 93 23
обяви и съобщения

График ДДД обработки на територията на Община Несебър за 2023г.

обяви и съобщения

01.06.2023г. СЪОБЩЕН

обяви и съобщения

Община Несебър информира гражданите и гостите на територията на общината, че ежемесечно се извършват дезинсекционни и дератизационни обработки в регулацията на населените места, съгласно сключен договор след ...