НАЧАЛО > Новини


обяви и съобщения04.08.2021 г.

ОБЯВА

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение за: „Заснемане и възстановяване на архитектурен проект и изготвяне на технологична схема за кухня „Домашен социален патронаж“ в СОУ „Любен Каравелов“, в УПИ І-общ., кв. 57 по плана на гр. Несебър (ПИ с идентификатор 51500.502.429 по КК), Община Несебър“.

Лице за контакти: инж. Мария Георгиева

Тел.: 0554/2 93 62
обяви и съобщения

10.09.2021г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното ...

обяви и съобщения

09.09.2021г. Община Несебър организира на 14 октомври 2021 год. кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно ...

обяви и съобщения

Съобщение Съгласно изискванията ...