НАЧАЛО > Новини


обяви и съобщения05.08.2021

На основание чл.62 а, ал.3, т.1 и чл. 64 от Закона за водите, Община Несебър ОБЯВЯВА инициатива на „СИИ ФУУД БЪЛГАРИЯ“ ООД ГР. София за ползване на воден обект – Черно море. Цел на заявеното използване: Аквакултури и свързаните с тях дейности – ферма за култивирана черна мида.

Съобщение
обяви и съобщения

01.06.2023г. СЪОБЩЕН

обяви и съобщения

Община Несебър информира гражданите и гостите на територията на общината, че ежемесечно се извършват дезинсекционни и дератизационни обработки в регулацията на населените места, съгласно сключен договор след ...

обяви и съобщения

19.05.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община  Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...