НАЧАЛО > Новини


обяви и съобщенияСъобщение

Съгласно изискванията на чл.4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, Община Несебър и Кметство Обзор, уведомяват, че е постъпило уведомление за инвестиционно предложение от Илиян Николаев Джаджев за „Преработка по време на строителството на водопроводно и канализационно отклонение за Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XVI-588, кв. 46 по регулационния план на гр. Обзор, Община Несебър /ПИ с идентификатор 53045.501.486 по КККР/.

Уведомление
обяви и съобщения

07.01.2022г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен проект за изграждане на „Улично осветление на временни паркинги и временно благоустрояване от о.т.22 до о.т. 41 по ...

обяви и съобщения

21.12.2021г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното ...

обяви и съобщения

15.12.2021г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното ...