НАЧАЛО > Новини


обяви и съобщения10.09.2021г.

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на лодкостоянка за рибарски лодки в акваторията на Черно море и в ПИ с идентификатори 61056.502.499, 61056.502.503, 61056.502.507 и 61056.502.584 по КК на с. Равда, Община Несебър“.

Лице за контакти: инж. Клара Каравасилева

Тел.: 0554/293 23
обяви и съобщения

19.05.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община  Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

обяви и съобщения

19.05.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен проект за обект: „Кабел НН от ново ТЕ до нова зарядна станция за електрически ...

обяви и съобщения

17.05.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен ...