НАЧАЛО > Новини


обяви и съобщения10.09.2021г.

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на лодкостоянка за рибарски лодки в акваторията на Черно море и в ПИ с идентификатори 61056.502.499, 61056.502.503, 61056.502.507 и 61056.502.584 по КК на с. Равда, Община Несебър“.

Лице за контакти: инж. Клара Каравасилева

Тел.: 0554/293 23
обяви и съобщения

01.06.2022г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен ...

обяви и съобщения

04.05.2022г. Община Несебър информира гражданите и гостите на територията на общината, че ежемесечно се извършват ...

обяви и съобщения

27.04.2022г. Община Несебър организира на 18 май ...