НАЧАЛО > Новини


обяви и съобщения27.09.2021г.

Съгласно изискванията на НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява за постъпило в общината уведомление за инвестиционно предложение: „Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II, кв. 1 по регулационния план на гр. Обзор, Община Несебър (ПИ 53045.501.14 по КККР) и изграждане на едноетажна жилищна сграда“ с възложител: Любомир Василев.
обяви и съобщения

04.05.2022г. Община Несебър информира гражданите и гостите на територията на общината, че ежемесечно се извършват ...

обяви и съобщения

27.04.2022г. Община Несебър организира на 18 май ...

обяви и съобщения

14.04.2022г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен ...