НАЧАЛО > Контрол, глоби, санкции


Резултати от Кампания за ИУЕЕО и НУБА от 14.10.2021г.Община Несебър проведе на 14 октомври 2021 г. есенна кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии и акумулатори в населените места на територията на община Несебър

Благодарение на инициативността на гражданите в обявените пунктове се събраха:  17 кг негодни за употреба батерии, около 118 бр. информационно, телекомуникационно оборудване и потребителски уреди (хладилници, монитори, телефонни апарати, компютри, принтери, копирни устройства, ел. печки, телевизори и др.).

Най-голяма активност беше отчетена в гр. Несебър, гр. Обзор и с. Баня.

Събраните масоворазпостранени отпадъци се предадоха за рециклиране на организациите по оползотворяване „ТРАНСИНС БАТЕРИ“ ООД и „ТРАНСИНС ТЕХНОРЕЦИК ЛИРАЩА КОМПАНИЯ“ АД - гр. Варна.

Снимка 1, Снимка 2, Снимка 3
обяви и съобщения

07.01.2022г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен проект за изграждане на „Улично осветление на временни паркинги и временно благоустрояване от о.т.22 до о.т. 41 по ...

обяви и съобщения

21.12.2021г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното ...

обяви и съобщения

15.12.2021г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното ...