НАЧАЛО > Новини


обяви и съобщения11.11.2021г.

На основание чл.15, т.1 от Наредбата за условия и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (НУРИЕОПП), Община Несебър обявява Решение №БС-51-ПР/11.11.2021г. на РИОСВ Бургас за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Програма за опазване на околната среда на Община Несебър за периода 2021-2027г. с Раздел „Лечебни растения“, „Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите на Община Несебър за периода 2021-2027г. и „Програма за управление на отпадъците на Община Несебър 2021-2027г. с възложител Община Несебър.

Решение №БС-51-ПР/11.11.2021г. на РИОСВ Бургас
обяви и съобщения

График ДДД обработки на територията на Община Несебър за 2023г.

обяви и съобщения

01.06.2023г. СЪОБЩЕН

обяви и съобщения

Община Несебър информира гражданите и гостите на територията на общината, че ежемесечно се извършват дезинсекционни и дератизационни обработки в регулацията на населените места, съгласно сключен договор след ...