НАЧАЛО > Новини


обяви и съобщения23.11.2021г.

Съгласно изискванията на чл.95, ал. 1 от ЗООС, Община Несебър обявява инвестиционно предложение „Засаждане и отглеждане на трайни насаждения – овощни дръвчета и изграждане на сондажен кладенец в ПИ с идентификатор 39164.12.664 по КК, м. „Гюргенлика“, землище на с. Кошарица, Община Несебър с възложител Димитринка Желева - тук
обяви и съобщения

График ДДД обработки на територията на Община Несебър за 2023г.

обяви и съобщения

01.06.2023г. СЪОБЩЕН

обяви и съобщения

Община Несебър информира гражданите и гостите на територията на общината, че ежемесечно се извършват дезинсекционни и дератизационни обработки в регулацията на населените места, съгласно сключен договор след ...