НАЧАЛО > Обяви


ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯОбявления:

Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за изготвен “Проект на Подробен устройствен план – Частичен план за застрояване за част от ПИ 021001 и 022001, местност “Мерата”, землище с.Равда, Община Несебър”.

Лице за контакти: Красимира Георгиева

тел. 055442532

Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за изготвен проект и геодезическо заснемане на “Довеждащи пътни връзки за площадка за претоварна станция в ПИ 61056.21.2, местност “Мерата”, землище с.Равда, Община Несебър”.

Лице за контакти: Красимира Георгиева

тел. 055442532

Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за изготвен “Подробен устройствен план – Парцеларен план на Трасе – кабел 20 kV за захранване на нов БКТП за претоварна станция за битови отпадъци в ПИ 61056.21.2, местност “Мерата”, землище с.Равда, Община Несебър.

Лице за контакти: Красимира Георгиева

тел. 055442532

Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за изготвено предпроектно проучване на “Външни ВиК връзки за площадка за претоварна станция в ПИ 61056.21.2, местност “Мерата”, землище с.Равда, Община Несебър.

Лице за контакти: Красимира Георгиева

тел. 055442532

Заявление от "Евро Пропърти Мениджмънт" ООД - информация за инвестиционно предложение за "Преустройство на рибарска хижа в имот с проектоидентификатор 27454.21.59.1 и разполагане на временни обекти в имот с проектоидентификатор 27454.21.59, м. Юрта, земл.с.Емона, Община Несебър".

Съобщение за водовземане на подземни води от тръбен кладенец ТК "Сън Хаус - с.Кошарица"

Съобщение за водовземане на подземни води от сондажен кладенец СК-1 "Девида - гр. Свети Влас"

Решение БС № 17-07/01.10.2010 г. - Тони Стефанов Ранков

Становище изх. №4899/01.10.2010 г. - "Тракийски хляб 2009" ООД

Решение №БС-75-ПР/04.10.2010 г.

Решение №БС-16-07/01.10.2010 г.

Решение №ЕО-12/2010 г. - Актуализация на ОУП на Община Несебър

Решение I-5/09.08.2010 г. - 1, 2.

Решение № БС-94-ПР/11.08.2010 г. - 1, 2, 3.

Решение № БС-60-ЕО/13.08.2010 г. - 1, 2, 3.

Решение № БС-54-ПР/03.08.2010 г. - 1, 2.

Решение № БС-53-ПР/28.07.2010 г. - 1, 2, 3.

Решение № БС-23-ОС/05.08.2010 г. - 1, 2, 3, 4.

Решение изх. №3179/30.07.2010 г. -1, 2.

 Заявление - "Био Аква Ферм" ЕООД

Съобщение МОСВ - "Ферма за култивирана черна мида"

Обява - "ЕМОНА СИИ ФАРМ" ООД

 Обява  - "Вип Трейдинг 999" ООД

Съобщение БДЧР-Варна - "Хелд Енд Спа Холидейс" ЕООД

Уведомление от "Стоян Строй" ООД гр. Несебър

Писмо изх. №3330/30.07.2010 г.
обяви и съобщения

19.05.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община  Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

обяви и съобщения

19.05.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен проект за обект: „Кабел НН от ново ТЕ до нова зарядна станция за електрически ...

обяви и съобщения

17.05.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен ...