НАЧАЛО > Съобщения


Извършване на дезинсекционни и дератизационни услугиСъгласно Договор № 92/20.04.2011 год. за дезинсекция срещу кърлежи, бълхи и други пълзящи насекоми и дератизация през летния сезон на открити площи и помещения находящи се на територията на Община Несебър през месец май са извършени и ще се извършат следните обработки:

1.Обработка на зелени площи,  паркове, градини, междублокови пространства  срещу кърлежи, бълхи и други пълзящи насекоми:    

1.1. На територията на „Южен парк”-  гр. Несебър с обща площ 25 дка:

 - първа обработка за периода от 02.05.2011 г. до  08.05.2011 г.;

- втора обработка за периода от 23.05.2011 г. до  29.05.2011 г.;

1.2. На територията на гр. Несебър с обща площ 63 дка:

- първа обработка за периода от 02.05.2011 г. до  08.05.2011 г.;

1.3. На територията на к.к. „Слънчев бряг – запад” с обща площ 68 дка:

 - първа обработка за периода от 09.05.2011 г. до  15.05.2011 г.; 

1.4. На територията на Гробищен парк – гр. Несебър с обща площ 50 дка:

- първа обработка за периода от 16.05.2011 г. до  22.05.2011 г.;

1.5. На територията на с. Тънково с обща площ 10 дка:

- първа обработка за периода от 16.05.2011 г. до  22.05.2011 г.;

1.6. На територията на с. Гильовци с обща площ 30 дка:

 - първа обработка за периода от 16.05.2011 г. до  22.05.2011 г.;

1.7. На територията на с. Оризаре с обща площ 15 дка:

 - първа обработка за периода от 16.05.2011 г. до  22.05.2011 г.;

2. Обработка на биотопи  на комари:

2.1. В района на гр. Несебър – 80 дка:

- първа обработка за периода от 25.04.2011 г. до  01.05.2011 г.;

- втора обработка за периода от 16.05.2011 г. до  22.05.2011 г.;

При лоши метеорологични условия – дъжд или силен вятър е възможно обработката на  зелените площи срещу кърлежи и бълхи и обработката срещу комари да се извърши след едно денонощие.

Умоляваме гражданите да не допускат влизането в тревните площи на деца и домашни любимци.
обяви и съобщения

График ДДД обработки на територията на Община Несебър за 2023г.

обяви и съобщения

01.06.2023г. СЪОБЩЕН

обяви и съобщения

Община Несебър информира гражданите и гостите на територията на общината, че ежемесечно се извършват дезинсекционни и дератизационни обработки в регулацията на населените места, съгласно сключен договор след ...