НАЧАЛО > Любопитни факти


Образователно мероприятие за учениците от ОУ „Св. Иван Рилски“ – с. Кошарица



Служители от отдел "Екология" при Община Несебър съвместно с ученици от ОУ "Св. Иван Рилски" – с. Кошарица организираха и проведоха образователно мероприятие с цел запознаване учениците със ЗЗ и ЗТ от Екологичната мрежа „Натура 2000”, попадащи на територията на общината по Директивата за опазване на дивите птици и Директивата за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна. Децата активно се включиха в дискусията „Какво още можем да направим за Земята?”, като дадоха предложения да се използват чанти за многократна употреба при пазаруване, да се заменят обикновените електрически крушки с енергоспестяващи, да се купуват тетрадки от рециклирана хартия, да изхвърлят отпадъците в определените за това места и др.

Учениците се информираха още и за създадената екотуристическа мрежа в подножието на Източна Стара планина "Величествен Балкан, Лазурен бряг и Хилядолетна история" и богатата дива флора и фауна с голямо видово разнообразие от дървесни, храстови и тревни видове, както и биоологично разнообразие на микроорганизми, гъби, растения, влечуги, земноводни, птици и бозайници.

Засегната бе и темата за Приюта за безстопанствени животни към Община Несебър и проблема с безстопанствените кучета. Законът за защита на животните и „Знаем ли какво изисква от нас Законът за ветеринарномедицинската дейност?”, „Можем ли да бъдем добри стопани и добри граждани едновременно?”.

Учениците, видимо заинтересовани от темите, задаваха много и различни въпроси, на които любезно и изчерпателно им беше отговорено. Всеки ученик получи книжка и брошура - „Всичко за "Величествен Балкан, Лазурен бряг и Хилядолетна история" в региона на Източна Стара планина”.

Снимка 1, Снимка 2, Снимка 3, Снимка 4




обяви и съобщения

08.11.2022г. Община Несебър обявява за изготвен проект на Заповед за обявяване на защитена зона от мрежата Натура 2000, определена за опазване на ...

обяви и съобщения

07.11.2022г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община  Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ Община Несебър проведе на 20 октомври 2022 г. есенна кампания за ...