НАЧАЛО > Новини


обяви и съобщения07.07.2022г.

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на БДЧР Варна обявява инициатива ва „Евробилд“ ООД за издаване на разрешително за водозвемане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение ТК-1 „Комерсиал – ДХ- Слънчев бряг“, изграден в поземлен имот с идентификатор 51500.507.130 по КККР на КК“ Слънчев бряг – Запад“, гр. НЕсебър.

Съобщение на БДЧР Варна - тук
обяви и съобщения

03.08.2022г.  На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има ...

Извършване на дезинсекционни и дератизационни обработки през месец юли 2022г.

Община Несебър информира гражданите и гостите на територията на общината, че през месец юли в периода 12.07.2022 г. – 26.07.2022 г. са извършени 

Да защитим кестените

От 20 години насам кестените в България боледуват, като проблемът с всеки изминал сезон обхваща все по-големи райони и засилва вредното си влияние. Причината се крие в един смъртоносен за фотосинтезата вредител, наречен ...