НАЧАЛО > Новини


обяви и съобщения24.08.2022г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Несебър информира гражданите и гостите на територията на гр. Несебър и с Равда, че на 25.08.2022 г. при благоприятни условия за летене ще се извърши въздушна обработка с мотоделтапланер на изкуствен обект 61056-25400, землище с. Равда  във времеви интервал от 6.00 до 10.00 часа с биологичен ларвицид Вектобак 12 АС, доза 0.25 л/ха.
обяви и съобщения

19.05.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община  Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

обяви и съобщения

19.05.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен проект за обект: „Кабел НН от ново ТЕ до нова зарядна станция за електрически ...

обяви и съобщения

17.05.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен ...