НАЧАЛО > Новини


обяви и съобщения25.08.2022г.

Издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир „Порой“, с цел обществено питейно – битово водоснабдяване.

Съобщение на Mинистъра на околната среда и водите, на основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 52, ал. 1, т.1, буква „а“ от Закона за водите (ЗВ).
обяви и съобщения

19.05.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община  Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

обяви и съобщения

19.05.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен проект за обект: „Кабел НН от ново ТЕ до нова зарядна станция за електрически ...

обяви и съобщения

17.05.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен ...