НАЧАЛО > Контрол, глоби, санкции


Резултати от Кампания за ИУЕЕО и НУБА от 20.10.2022г.Резултати от Кампания за ИУЕЕО и НУБА от 20.10.2022г.

Община Несебър проведе на 20 октомври 2022 г. есенна кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии и акумулатори в населените места на територията на община Несебър

Със съвместното  участие на гражданите и сътрудничество с организациите по оползотворяване „ТРАНСИНС БАТЕРИ“ ООД и „ТРАНСИНС ТЕХНОРЕЦИК ЛИРАЩА КОМПАНИЯ“ АД - гр. Варна в обявените пунктове за предаване на масоворазпостранени отпадъци се събраха и  рециклираха общо количество ИУЕЕО и компоненти от него – 1 496.800 кг от 20 01 33* - батерии и акумулатори; 16 02 15* - опасни компоненти от ИУО; 16 02 16 – компоненти, отстранени от ИУО, различни от 16 02 15; 20 01 21* - луминисцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак; 20 01 36 – ИУЕЕО, различно от 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35 (топлообменно оборудване, екрани, монитори, големи и малки уреди категория 4 и 5 и малко информационно-технологично и телекомуникационно оборудване).

Снимка 1, Снимка 2, Снимка 3
обяви и съобщения

График ДДД обработки на територията на Община Несебър за 2023г.

обяви и съобщения

01.06.2023г. СЪОБЩЕН

обяви и съобщения

Община Несебър информира гражданите и гостите на територията на общината, че ежемесечно се извършват дезинсекционни и дератизационни обработки в регулацията на населените места, съгласно сключен договор след ...