НАЧАЛО > Новини


обяви и съобщенияУВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР,

„Институт за управление на програми и проекти“ ООД, по силата на Договор с Община Несебър, започна актуализирането на Програмата за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух в община Несебър за периода 2023-2027 г.

Вашите мнения и препоръки ще бъдат ценни за планирането на подходящи мерки в програмата. Затова Ви молим да попълните НАСТОЯЩАТА АНКЕТА

Бъдете активни и отговорни към качеството на заобикалящата ни среда!

Анкетата е отворена до 15.01.2023г.
обяви и съобщения

19.05.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община  Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

обяви и съобщения

19.05.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен проект за обект: „Кабел НН от ново ТЕ до нова зарядна станция за електрически ...

обяви и съобщения

17.05.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен ...