НАЧАЛО > Новини


обяви и съобщения13.04.2023г.

Съгласно чл. 15, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми – НУРИЕОПП, Община Несебър обявява Решение №БС-90-ЕО/2023г.
обяви и съобщения

График ДДД обработки на територията на Община Несебър за 2023г.

обяви и съобщения

01.06.2023г. СЪОБЩЕН

обяви и съобщения

Община Несебър информира гражданите и гостите на територията на общината, че ежемесечно се извършват дезинсекционни и дератизационни обработки в регулацията на населените места, съгласно сключен договор след ...