НАЧАЛО > Новини


обяви и съобщения02.05.2023г.

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен проект за обект: „Преустройство, укрепване и надстройка на съществуващи едноетажни сгради с идентификатори 53045.502.294.4 и 53045.502.294.5 и обособяване на двуетажна сграда „Архиологически музей“ в УПИ I от кв. 24 по регулационния план на гр. Обзор, Община Несебър”

Лице за контакти: Йоана Щерева

Тел.: 0893505220
обяви и съобщения

19.05.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община  Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

обяви и съобщения

19.05.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен проект за обект: „Кабел НН от ново ТЕ до нова зарядна станция за електрически ...

обяви и съобщения

17.05.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен ...