НАЧАЛО > Новини


обяви и съобщенияОбщина Несебър организира на 09 май 2023 год. кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии и акумулатори на територията на община Несебър.

Събирането на ИУЕЕО и НУБА ще се извърши с подкрепата на организациите по оползотворяване „ТРАНСИНС БАТЕРИ“ ООД и „ТРАНСИНС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ“ АД гр. Варна.

Инициативата стартира от 10.00 часа до 15.00 часа с отворени пунктове в:

  гр.Несебър – нова част, жк „Младост“ 62Г – „Екология“;

  кк „Слънчев бряг“ – Автогара, ОП „БКСО“;

  пред Кметствата в гр. Свети Влас, гр. Обзор, с. Равда,

  с. Кошарица, с. Тънково, с. Оризаре, с. Гюльовца и с. Баня.

Телефони за връзка: 05544 25 32, 0554 223 90, 0554 223 18,

отдел „Екология”, Община Несебър.

СЪОБЩЕНИЕ
обяви и съобщения

19.05.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община  Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

обяви и съобщения

19.05.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен проект за обект: „Кабел НН от ново ТЕ до нова зарядна станция за електрически ...

обяви и съобщения

17.05.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен ...