НАЧАЛО > Контрол, глоби, санкции


Резултати от Кампания за ИУЕЕО и НУБА от 09.05.2023г.Община Несебър проведе на 9 май 2023 г. пролетна кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии и акумулатори в населените места на територията на община Несебър

Благодарение на инициативността на гражданите в обявените пунктове се събраха:  14 кг негодни за употреба батерии, 479 бр. информационно, телекомуникационно оборудване и потребителски уреди (хладилници, мини барове, монитори, телефонни апарати, компютри, ел. кани, прахосмукачки, телевизори, принтери и др.). Най-голяма активност беше отчетена в гр. Несебър, гр. Обзор и с. Равда. 

Събраните масоворазпостранени отпадъци се предадоха за рециклиране на организациите по оползотворяване „ТРАНСИНС БАТЕРИ“ ООД и „ТРАНСИНС ТЕХНОРЕЦИК ЛИРАЩА КОМПАНИЯ“ АД - гр. Варна.

Снимка 1, Снимка 2
обяви и съобщения

График ДДД обработки на територията на Община Несебър за 2023г.

обяви и съобщения

01.06.2023г. СЪОБЩЕН

обяви и съобщения

Община Несебър информира гражданите и гостите на територията на общината, че ежемесечно се извършват дезинсекционни и дератизационни обработки в регулацията на населените места, съгласно сключен договор след ...