Main > Control, fines, sanctions
18.05.2022г.

18.05.2022г.повече

14.10.2021г.

14.10.2021г.повече

13.08.2021

13.08.2021г.повече

nessebareco.com

Не правете така!

Нарушения по наредба № 6 за опазване на околната среда на територията на Община Несебър

Нарушения по наредба № 6 за опазване на околната среда на територията на Община Несебър

Нерегламентирано сметище

Нерегламентирано сметище

Съгласно Наредба №6 за опазване на околната среда на територията на Община Несебър чл.8./5/. Притежатели на отпадъци са причинителите на отпадъци, както и лицата, в чието владение се намират те, а когато ...

Забранява се:

Забранява се:

Забранява се: Нарушаване на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици. Намаляване на проводимостта на речните легла, включително чрез баражи и прагове, без съответното ...

Инвеститорите и изпълнителите на строителството са длъжни:

Инвеститорите и изпълнителите на строителството са длъжни:

Да имат писмено разрешение от Кмета на общината за отсичане на растителност, когато това се предвижда в проектите. Да внасят в общината обезщетение за предвидената за унищожаване растителност. Да вземат необходимите ...

Забранява се:

Забранява се:

Извършването на дейност водеща до увреждане, замърсяване и разрушаване на земеделски земи. Нарушаването целостта на почвата и хумусния пласт, добиването на инертни материали и чимове от земеделските земи. Използването ...

С цел защита здравето на населението, задоволяване неговите потребности чрез организирано и ефективно използване на водите,

С цел защита здравето на населението, задоволяване неговите потребности чрез организирано и ефективно използване на водите,

както и с цел съхраняване чистотата на питейните води, подпочвените води, поречията на реките, морето и другите водни обекти, на територията на Общината е забранено: Изхвърлянето на замърсени води по улиците, в ...

На територията на  Община Несебър се забранява:

На територията на Община Несебър се забранява:

Изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на отпадъците. Изхвърлянето в съдовете за битови отпадъци на отпадъци, които могат да ги увредят или замърсяват, в ...

На територията на  Община Несебър се забранява:

На територията на Община Несебър се забранява:

Изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на отпадъците. Изхвърлянето на всякакви отпадъци извън определените за целта съдове и места. Замърсяване с отпадни ...


04.05.2022г.

04.05.2022г.

27.04.2022г.

27.04.2022

14.04.2022г.

14.04.2022г.

14.04.2022г.

14.04.2022г.

08.04.2022г.

08.04.2022г.

24.03.2022г.

24.03.2022г.

09.03.2022г.

09.03.2022г.

07.03.2022г.

07.03.2022г.

07.03.2022г.

07.03.2022г.

21.02.2022г.

21.02.2022г.

07.02.2022г.

07.02.2022г.

07.02.2022г.

07.02.2022г.

03.02.2022

03.02.2022г.

26.01.2022 г.

26,01,2022

07.01.2022

07.01.2022г.

21.12.2021г.

21.12.2021г.

15.12.2021г.

15.12.2021г.

14.12.2021г.

14.12.2021г.

08.12.2021г.

08.12.2021г.

08.12.2021г.

08.12.2021г.

23.11.2021г.

23.11.2021г.

03.12.2021г.

03.12.2021г.

19.11.2021г.

19.11.2021г.

11.11.2021г.

11.11.2021г.

05.11.2021г.

05.11.2021г.

05.11.2021г.

05.11.2021г.

05.11.2021г.

05.11.2021г.

27.09.2021г.

27.09.2021г.

10.09.2021г.

10.09.2021г.

09.09.2021г.

09.09.2021г.

20.08.2021г.

20.08.2021г.

13.08.2021

13.08.2021г.

11.08.2021г.

11.08.2021г.

11.08.2021г.

11.08.2021г.

11.08.2021

11.08.2021г.

05.08.2021

05.08.2021

4.08.2021

2021-08-04

29.07.2021г.

29.07.2021г.

06.07.2021г.

06.07.2021

23.06.2021г.

23.06.2021г.

21.06.2021г.

21.06.2021г.

14.06.2021

14.06.2021г.

09.06.2021г.

09.06.2021г.

28.05.2021г.

28.05.2021г.

21.05.2021г.

21.05.2021г.

20.05.2021г.

20.05.2021г.

18.05.2021г.

18.05.2021г.

07.05.2021г.

07.05.2021г.

28.04.2021г.

28.04.2021г.

11.03.2021

11.03.2021г.

12.02.2021г.

12.02.2021г.

10.02.2021г.

10.02.2021г.

10.02.2021

10.02.2021г.

08.02.2021г.

08.02.2021г.

08.02.2021г.

08.02.2021г.

16.12.2020

16.12.2020г.

24.11.2020г.

24,11,2020

24.11.2020г.

24,11,2020

09.11.2020г.

09.11.2020г.

03.11.2020г.

03.11.2020г.

29.09.2020г.

29.09.2020г.

29.09.2020г.

29.09.2020г.

24.09.2020

24.09.2020г.

09.09.2020

09.09.2020

02.09.2020

02.09.2020г.

10.08.2020

10.08.2020г.

01.07.2020

01.07.2020г.

24.06.2020

24.06.2020

08.06.2020г.

08.06.2020г.

Public access message

В изпълнение на изискванията на чл.6, ал. 10, т. 1 от НУРИОВОС, Община Несебър, осигурява обществен достъп ...

16.04.2020г.

16.04.2020г.

12.05.2020г.

12.05.2020г.

07.05.2020г.

07.05.2020г.

07.05.2020г.

07.05.2020г.

27.04.2020г.

27.04.2020г.

22.11.2019

22.11.2019

23.11.2019

.............

06.02.2020г.

06.02.2020г.

24.01.2020г.

24.01.2020г.

22.11.2019г.

22.11.2019г.

20.11.2019г.

20.11.2019г.

15.11.2019г.

15.11.2019г.

13.11.2019г.

13.11.2019г.

12.11.2019г.

12.11.2019г.

12.11.2019г.

12.11.2019г.

29.10.2019г.

29.10.2019г.

17.10.2019г.

17.10.2019г.

10.10.2019г.

10.10.2019г.

03.10.2019г.

03.10.2019г.

19.09.2019г.

19.09.2019г.

19.09.2019г.

19.09.2019г.

11.09.2019г.

11.09.2019г.

11.09.2019г.

11.09.2019г.

04.09.2019г.

04.09.2019г.

03.09.2019г.

03.09.2019г.

27.08.2019г.

27.08.2019г.

20.08.2019г.

20.08.2019г.

14.08.2019г.

14.08.2019г.

12.08.2019г.

12.08.2019г.

07.08.2019г.

07.08.2019г.

29.07.2019г.

29.07.2019г.

22.07.2019г.

22.07.2019г.

17.07.2019

17.07.2019г.

17.07.2019г.

17.07.2019г.

16.07.2019г.

16.07.2019г.

11.07.2019 г.

11.07.2019

28.06.2019

28.06.2019г.

25.06.2019г.

25.06.2019г.

12.06.2019г.

12.06.2019г.

12.06.2019г.

12.06.2019г.

11.06.2019г.

11.06.2019г.

11.06.2019г.

11.06.2019г.

10.06.2019г.

10.06.2019г.

06.06.2019г.

06.06.2019г.

05.06.2019г.

05.06.2019г.

23.05.2019г.

23.05.2019г.

22.05.2019г.

22.05.2019г.

16.05.2019г.

16.05.2019

14.05.2019г.

14.05.2019г.

09.05.2019г.

09.05.2019г.

23.04.2019г.

23.04.2019

19.04.2019г.

19.04.2019г.

18.04.2019г.

18.04.2019г.

17.04.2019г.

17.04.2019г.

12.04.2019г.

12.04.2019г.

11.04.2019

11.04.2019г.

09.04.2019г.

09.04.2019г.

25.03.2019г.

25.03.2019г.

14.03.2019г.

14.03.2019г.

13.03.2019г.

13.03.2019г.

11.03.2019г

11.03.2019г.

05.03.2019г.

05.03.2019г.

28.02.2019г.

28.02.2019г.

28.02.2019г

28.02.2019г.

28.02.2019г.

28.02.2019г.

28.02.2019г.

28.02.2019г.

28.02.2019г.

28.02.2019г.

28.02.2019г.

28.02.2019г.

21.02.2019г.

21.02.2019г.

21.02.2019г.

21.02.2019г.

21.02.2019г.

21.02.2019г

21.02.2019г.

21.02.2019г.

20.02.2019г.

20.02.2019г.

20.02.2019г.

20.02.2019г.

20.02.2019г.

20.02.2019г.

18.02.2019г.

18.02.2019г.

15.02.2019г.

15.02.2019г.

11.02.2019г.

11.02.2019г.

11.02.2019г.

11.02.2019г.

31.01.2019г.

31.01.2019г.

31.01.2019г.

31.01.2019г.

30.01.2019г.

30.01.2019г.

29.01.2019г.

29.01.2019г.

24.01.2019г.

24.01.2019г.

24.01.2019г.

24.01.2019г.

24.01.2019г.

24.01.2019г.

24.01.2019г.

24.01.2019г.

24.01.2019г.

24.01.2019г.

24.01.2019г.

24.01.2019г.

24.01.2019г.

24.01.2019г.

23.01.2019г.

23.01.2019г.

21.01.2019г.

21.01.2019г.

17.01.2019г.

17.01.2019г.

16.01.2019г.

16.01.2019г.

11.01.2019г.

11.01.2019г.

10.01.2019г.

10.01.2019г.

10.01.2019г.

10.01.2019г

10.01.2019г.

10.01.2019г.

08.01.2019г.

08.01.2019г.

17.12.2018г.

17.12.2018г.

13.12.2018 г.

12.12.2018г.

07.12.2018г.

07.12.2018г.

03.12.2018

03.12.2018г.

29.11.2018г.

29.11.2018г.

19.11.2018г.

19.11.2018г.

15.11.2018г

15.11.2018г.

05.11.2018г.

05.11.2018г.

02.11.2018г.

02.11.2018г.

02.11.2018г.

02.11.2018г.

01.11.2018г.

01.11.2018г.

01.11.2018г.

01.11.2018г.

30.10.2018г.

30.10.2018г.

29.10.2018г.

29.10.2018г.

16.10.2018г.

16.10.2018г.

11.10.2018г.

11.10.2018г.

11.10.2018г.

11.10.2018г.

08.10.2018г.

08.10.2018г.

04.10.2018г.

04.10.2018г.

02.10.2018г.

02.10.2018г.

27.09.2018г.

27.09.2018г.

26.09.2018г.

26.09.2018г.

26.09.2018г.

26.09.2018г.

26.09.2018г.

26.09.2018г.

26.09.2018г.

26.09.2018г.

26.09.2018г.

26.09.2018г.

26.09.2018г.

26.09.2018г.

26.09.2018г.

26.09.2018г.

21.09.2018г.

21.09.2018г.

19.09.2018г.

19.09.2018г.

10.09.2018г.

10.09.2018г.

05.09.2018г.

05.09.2018г.  

28.08.2018г.

28.08.2018г.

28.08.2018г.

28.08.2018г.

17.08.2018г.

17.08.2018г.

14.08.2018г.

14.08.2018г.

14.08.2018г.

14.08.2018г.

14.08.2018г.

14.08.2018г.

13.08.2018г.

13.08.2018г.

10.08.2018г.

10.08.2018г.

08.08.2018г.

08.08.2018г.

02.08.2018г.

02.08.2018г.

02.08.2018г.

02.08.2018г.

20.07.2018г.

20.07.2018г.

16.07.2018г.

16.07.2018г.

12.07.2018г.

12.07.2018г.

12.07.2018г.

12.07.2018г.

11.07.2018г.

11.07.2018г.

09.07.2018г.

09.07.2018г.

04.07.2018г.

04.07.2018г.

04.07.2018г.

04.07.2018г.

29.06.2018г.

29.06.2018г.

28.06.2018г.

28.06.2018г.

25.06.2018г.

25.06.2018г.

18.06.2018г.

18.06.2018г.

18.06.2018г.

18.06.2018г.

12.06.2018г.

12.06.2018г.

11.06.2018г.

11.06.2018г.

08.06.2018г.

08.06.2018г.

07.06.2018г.

07.06.2018г.

04.06.2018г.

04.06.2018г.

04.06.2018г.

04.06.2018г.

04.06.2018г.

04.06.2018г.

04.06.2018г.

04.06.2018г.

04.06.2018г.

04.06.2018г.

04.06.2018г.

04.06.2018г.

04.06.2018г.

04.06.2018г.

31.05.2018г.

31.05.2018г.

30.05.2018г.

30.05.2018г.

28.05.2018г.

28.05.2018г.

25.05.2018г.

25.05.2018г.

18.05.2018г.

18.05.2018г.

17.05.2018г.

17.05.2018г.

16.05.2018г.

16.05.2018г.

08.05.2018г.

08.05.2018г.

04.05.2018г.

04.05.2018г

04.05.2018г.

04.05.2018г.

20.04.2018г.

20.04.2018г.

20.04.2018

20.04.2018г.

20.04.2018г.

20.04.2018г.

20.04.2018г.

20.04.2018г.

17.04.2018г.

17.04.2018г.

04.04.2018г.

04.04.2018г.

23.03.2018г.

23.03.2018г.

22.03.2018г.

22.03.2018г.

20.03.2018г.

20.03.2018г.

20.03.2018г.

20.03.2018г.

16.03.2018г.

16.03.2018г.

15.03.2018г.

15.03.2018г.

15.03.2018г.

15.03.2018г.

15.03.2018г.

15.03.2018г.

14.03.2018г.

14.03.2018г.

13.03.2018г.

13.03.2018г.

13.03.2018г.

13.03.2018г.

09.03.2018г.

09.03.2018г.

06.03.2018г.

06.03.2018г.

01.03.2018г.

01.03.2018г.

23.02.2018г.

23.02.2018г.

22.02.2018г.

22.02.2018г.

22.02.2018г.

22.02.2018г.

21.02.2018г.

21.02.2018г.

19.02.2018т.

19.02.2018г.

14.02.2018г.

14.02.2018г.

12.02.2018г.

12.02.2018г.

12.02.2018г.

12.02.2018г.

31.01.2018г.

31.01.2018г.

19.01.2018 г.

19.01.2018 г.

19.01.2018 г.

19.01.2018 г.

12.01.2018г.

12.01.2018г.

09.01.2018г.

09.01.2018г.

02.01.2018г.

02.01.2018г.

15.12.2017

15.12.2017

15.12.2017

15.12.2017

15.12.2017

2017-12-15

11.12.2017г.

11.12.2017 г.

08.12.2017г.

08.12.2017г.

4.12.2017 г.

4.12.2017 

27.11.2017г.

27.11.2017г.

21.11.2017г

21.11.2017г.

21.11.2017

21.11.2017

20.11.2017г.

20.11.2017г.

16.11.2017 г.

2017-11-16

09.11.2017г.

09.11.2017г.

09.11.2017г.

09.11.2017г.

27.10.2017г.

27.10.2017г.

24.10.2017г.

24.10.2017г.

20.10.2017г.

20.10.2017г.

13.10.2017г.

13.10.2017г.

13.10.2017г.

13.10.2017г.

13.10.2017г.

 13.10.2017г.

13.10.2017г.

13.10.2017г.

11.10.2017 г.

11.10.2017 г.

09.10.2017г.

09.10.2017г.

04.10.2017г.

04.10.2017г.

04.10.2017г.

04.10.2017г.

04.10.2017г.

04.10.2017г.

28.08.2017

2017-09-28

19.09.2017 г.

2017-09-19

19.09.2017 г.

2017-09-19

19.09.2017г.

2017-09-19

18.09.2017

18.09.2017

13.09.2017 г.

13.09.2017 г.

13.09.2017 г.

13.09.2017 г.

07.09.2017г.

07.09.2017г.

07.09.2017г.

07.09.2017г.

07.09.2017г.

07.09.2017г.

07.09.2017г.

07.09.2017г.

07.09.2017г.

07.09.2017г.

07.09.2017г.

07.09.2017г.

07.09.2017г.

07.09.2017г.

04.09.2017г.

04.09.2017г.

04.09.2017г.

04.09.2017г.

31.08.2017г.

31.08.2017г.

31.08.2017г.

31.08.2017г.

31.08.2017г.

31.08.2017г.

31.08.2017г.

31.08.2017г.

31.08.2017г.

31.08.2017г.

31.08.2017г.

31.08.2017г.

24.08.2017г.

24.08.2017г.

23.08.2017г.

23.08.2017г.

22.08.2017г.

22.08.2017г.

14.08.2017г.

14.08.2017г.

14.08.2017г.

14.08.2017г.

08.08.2017г.

08.08.2017г.

02.08.2017г.

02.08.2017г.

02.08.2017г.

02.08.2017г.

02.08.2017г.

02.08.2017г.

01.08.2017г.

01.08.2017г.

01.08.2017г.

01.08.2017г.

27.07.2017г.

27.07.2017г.

27.07.2017г.

27.07.2017г.

26.07.2017г.

26.07.2017г.

24.07.2017г.

24.07.2017г.

24.07.2017г.

24.07.2017г.

20.07.2017г.

20.07.2017г.

13.07.2017г.

13.07.2017г.

13.07.2017г.

13.07.2017г.

13.07.2017г.

13.07.2017г.

13.07.2017г.

13.07.2017г.

6.07.2017г.

6.07.2017г.

5.07.2017г.

5.07.2017г.

5.07.2017г.

5.07.2017г.

4.07.2017г.

04.07.2017г.

29.06.2017г.

29.06.2017г.

27.06.2017г.

27.06.2017г.

26.06.2017г.

26.06.2017г.

23.06.2017г.

23.06.2017г.

21.06.2017г.

21.06.2017г.

14.06.2017г.

14.06.2017г.

14.06.2017г.

14.06.2017г.

14.06.2017г.

14.06.2017г.

14.06.2017г.

14.06.2017г.

09.06.2017г.

09.06.2017г.

05.06.2017г.

06.06.2017г.

01.06.2017г.

05.06.2017г.

01.06.2017г.

01.06.2017г.

01.06.2017г.

01.06.2017г.

31.05.2017г.

31.05.2017г.

31.05.2017 г.

31.05.2017 г.

31.05.2017 г.

31.05.2017 г.

31.05.2017 г.

31.05.2017 г.

29.05.2017г.

29.05.2017г.

26.05.2017г.

26.05.2017г.

23.05.2017г.

23.05.2017г.

23.05.2017г.

23.05.2017г.

23.05.2017г.

23.05.2017г.

23.05.2017г.

23.05.2017г.

23.05.2017г.

23.05.2017г.

23.05.2017г.

23.05.2017г.

23.05.2017г.

23.05.2017г.

22.05.2017г.

22.05.2017г.

22.05.2017г.

22.05.2017г.

19.05.2017г.

19.05.2017г.

10.05.2017г.

10.05.2017г.

05.05.2017г.

05.05.2017г.

05.05.2017г.

05.05.2017г.

24.04.2017г.

 24.04.2017г.

24.04.2017г.

24.04.2017г.

24.04.2017 г.

24.04.2017 г.

19.04.2017г.

19.04.2017г.

19.04.2017г.

19.04.2017г.

19.04.2017г.

19.04.2017г.

18.04.2017г.

18.04.2017г.

18.04.2017г.

18.04.2017г.

18.04.2017г.

18.04.2017г.

13.04.2017г.

13.04.2017г.

05.04.2017г.

05.04.2017г.

05.04.2017г.

05.04.2017г.

04.04.2017г.

04.04.2017г.

29.03.2017г.

29.03.2017г.

29.03.2017г.

29.03.2017г.

29.03.2017г.

29.03.2017г.

29.03.2017 г.

29.03.2017 г.

29.03.2017 г.

29.03.2017 г.

17.03.2017 г.

17.03.2017 г.

13.03.2017г.

13.03.2017г.

02.03.2017г.

02.03.2017г.

01.03.2017г.

01.03.2017г.

01.03.2017г.

01.03.2017г.

01.03.2017г.

01.03.2017г.

01.03.2017г.

01.03.2017г.

01.03.2017г.

01.03.2017г.

27.02.2017г.

27.02.2017г.

24.02.2017г.

24.02.2017г.

23.02.2017 г.

23.02.2017 г.

17.02.2017г.

17.02.2017г.

17.02.2017г.

17.02.2017г.

17.02.2017г.

17.02.2017г.

16.02.2017г.

16.02.2017г.

16.02.2017г.

16.02.2017г.

15.02.2017г.

15.02.2017г.

09.02.2017г.

09.02.2017г.

09.02.2017г.

09.02.2017г.

09.02.2017г.

09.02.2017г.

06.02.2017г.

06.02.2017г.

01.02.2017г.

01.02.2017г.

01.02.2017г.

01.02.2017г.

01.02.2017г.

01.02.2017г.

01.02.2017г.

01.02.2017г.

01.02.2017г.

01.02.2017г.

19.01.2017г.

19.01.2017г.

17.01.2017г.

17.01.2017г.

13.01.2017г.

13.01.2017г.

04.01.2017г.

04.01.2017г.

28.12.2016г.

28.12.2016г.

22.12.2016г.

22.12.2016г.

12.12.2016 г.

12.12.2016 г.

06.12.2016 г.

06.12.2016 г.

05.12.2016 г.

05.12.2016 г.

01.12.2016г.

01.12.2016г.

01.12.2016г.

01.12.2016г.

09.11.2016г.

09.11.2016г.

25.10.2016г.

25.10.2016г.

20.10.2016г.

20.10.2016г.

19.10.2016г.

19.10.2016г.

18.10.2016г.

18.10.2016г.

06.10.2016г.

06.10.2016г.

06.10.2016г.

06.10.2016г.

03.10.2016г.

03.10.2016г.

27.09.2016г.

27.09.2016г.

14.09.2016г.

14.09.2016г.

12.09.2016г.

12.09.2016г.

12.09.2016г.

12.09.2016г.

10.09.2016г.

10.09.2016г.

07.09.2016г.

07.09.2016г.

31.08.2016г.

31.08.2016г.

31.08.2016г.

31.08.2016г.

29.06.2016г.

29.08.2016г.

25.08.2016г.

25.08.2016г.

22.07.2016г.

22.07.2016г.

21.07.2016г.

21.07.2016г.

19.07.2016г.

19.07.2016г.

18.07.216г.

18.07.2016г.

8.07.2016г.

8.07.2016г.

27.06.2016г.

27.06.2016г.

27.06.2016г.

27.06.2016г.

21.06.2016г.

21.06.2016г.

21.06.2016г.

21.06.2016г.

13.06.2016г.

13.06.2016г.

13.06.2016г.

13.06.2016г.

09.06.2016г.

09.06.2016г.

08.06.2016г.

08.06.2016г.

07.06.2016г.

07.06.2016г.

27.05.2016г.

27.05.2016г.

27.05.2016г.

27.05.2016г.

25.05.2016г.

25.05.2016г.

12.05.2016г.

12.05.2016г.

03.05.2016г.

03.05.2016г.

03.05.2016г.

03.05.2016г.

03.05.2016 г.

03.05.2016 г.

27.04.2016

27.04.2016

27.04.2016

27.04.2015

21.04.2016

21.04.2016

Разрешително

19.04.2016

Обява

13.04.2016

Oбява

13.04.2016

Решение

05.04.2016

Обява

04.04.2016g.

Уведомление

23.03.2016г.  

Съобщение

20.03.2016

Отчет 2015 - МОСВ

21.03.2016

Обява

14.03.2016г.

Съобщение

07.03.2016

01.03.16г.

01.03.16г.

Обява

1.3.2016

обява за обществеността

26.02.2016 г.

19.02.16г.

19.02.2016г.

Уведомление

10.02.2016

20.01.16

20.01.2016

20.01.16

20.01.2016

20.01.16

20.01.2016

20.01.16

20.01.2016

15.01.2016 г.

15.01.2016 г.

14.01.2016г.

14.01.2016г.

Съобщение за консултации по Задание

12.01.2016 г.

решение

30.12.2015

Становище

28,12,2015

Становище

28.12.2015

15.12.2015

15.12.2015

4.12.2015

4.12.2015

20.11.2015

20.11.2015

10.11.2015 г.

10.11.2015

06.11.2015

6.11.2015

3.11.2015 г.

03.11.2015

02.11.2015

02.11.2015

30.10.2015г.

30.10.2015

15.10.2015

15.10.2015

19.10.2015

19.10.2015  г.

13.10.2015 г.

13.10.2015 г.

2.10.2015 г.

02.10.2015г.

30.09.2015

30.09.2015г.

29.10.2015

15.10.2015

07.09.2015

07.09.2015

01.09.2014г.

01.09.2015

28,08.2015

28.08.2015

21.08.2015 г.

21.08.2015 г.

13.08.2015г.

14.08.2015г.

13.08.2015

13.08.2015

3.08.2015

2015-08-03

15.07.2015

15.07.2015

07.07.2015

07.07.2015

01.07.2015

2015-07-01

29.06.2015

29.06.2015

23.06.2015

23.06.2015 г.

08.06.2015

08.06.2015

31.05.2015 г.

31.05.2015 г.

20.05.2015

20.05.2015

20.05.2015

12.05.2015

12.05.2015

12.05.2015g.

08.05.2015

08.05.2015

7.05.2015 г.

7.05.2015 г.

4.05.2015г

04.05.2015г.

27.04.2015г.

27.04.2015г.

27.04.2015

27.04.2015 г.

23.04.2015г

23.04.2015г.

15.04.2015

15.04.2015 г.

08.04.2015

08.04.2015

07.04.2015

06.04.2015

03.04.2015

03. 04.2015

31.03.2015 г.

31.05.2015 г

31.03.2015 г.

31.03.2015

05.03.2015 г.

26.03.2015

18.03.2015г.

18.03.2015

12.03.2015

Аdvertisement Municipality Nessebar reported that no proposals received, recommendations, opinions or objections as a result of public discussion of EIA report the investment project "Improving the riverbed of the White River within Orizare, Nessebar". 

27.02.2015 г

27.02.2015 г.

20.02.2015 г.

20.02.2015г.

05.02.2015

05.02.2015 г

05.02.2015

5.02.2015 г.

03.02.2015 г.

03.02.2015 г.

26.01.2015

26.01.2015

15.12.2014г.

15.12.2014г

15.12.2014г.

13.12.2014г.

28.11.2014

28.11.2014g.

25.11.2014

25.11.2014

21.11.2014

21.11.2014

18.09.2014 г.

18.09.2014г.

01.09.2014г.

01.09.2014г.

25.08.2014

25.08.2014

08.08.2014

08.08.2014

06.08.2014

04.08.2014

30.07.2014

30.07.2014

БДЧР

БДЧР

17.07.2014 г.

17.07.2014 г.

16.07.2014 г.

16.07.2014 г.

14.07.2014 г.

14.07.2014г.

09.07.2014 г.

09.07.2014 г.

07.07.2014 г.

07.07.2014 г.

25.06.2014 г.

25.06.2014 г.

20.06.2014 г.

20.06.2014 г.

13.06.2014г.

13.06.2014

08.10.2012 г.

08.10.2012 г.

11.06.2014 г.

11.06.2014 г.

12.05.2014 г.

12.05.2014 г.

30.04.2014 г.

30.04.2014 г.

23.04.2014 г.

23.04.2014 г.

22.04.2014 г.

22.04.2014 г.

06.02.2014

06.02.2014

29.01.2014 г.

29.01.2014 г.

24.01.2014 г.

24.01.2014 г.

19.12.2013

19.12.2013

20.12.2013 г.

20.12.2013 г.

25.11.2013 г.

25.11.2013 г.

05.08.2013 г.

05.08.2013 г.

10.07.2013

10.07.2013

04.06.2013 г.

04.06.2013

16.05.2013 г.

16.05.2013 г.

08.05.2013

08.05.2013

18.04.2013 г.

18.04.2013 г.

08.04.2013 Г.

08.04.2013 г.

12.03.2013

12.03.2013

14.01.2013 г.

14.01.2013

08.10.2012 г.

08.10.2012 г.

25.05.2016 г.

23.08.2012

14.08.2012 г.

14.08.2012 г.

09.08.2012

09.08.2012

3

3

30.07.2012г.

30.07.2012г.

30.07.2012г.

30.07.2012г.

23.07.2012г.

23.07.2012

21.06.2012 г.

21.06.2012 г.

16.06.2012

16.06.2012

10.05.2012

10.05.2012

26.08.2011 г.

26.08.2011 г.

19.08.2011 г.

19.08.2011 г.

14.07.2011 г.

14.07.2011 г.

Извършване на дезинсекционни и дератизационни услуги

Извършване на дезинсекционни и дератизационни услуги

06.06.2011 г.

06.06.2011 г.

16.05.2011 г.

16.05.2011 г.

16.05.2011 г.

16.05.2011 g.

12.05.2011

12.05.2011

22.03.2011 г.

22.03.2011 г.

Покана за изразяване на интерес за финансиране на проекти

19.02.2011

Туристи, приятели и жители на Несебър изведоха града на ЮНЕСКО в топ 3 на българските светини

10.02.2011 г.

20.08.2010 г.

20.08.2010 г.

16.08.10 г.

16.08.10 г.

04.08.2010 г.

04.08.2010 г.

23.07.2010 Г.

23.07.2010

12.07.2010 г.

12.07.2010 г.

06.07.2010 г.

06.07.2010 г.

15.06.2010 г.

16.06.2010 г.

15.06.2010 г.

15.06.2010 г.

2010 ГОДИНА - МЕЖДУНАРОДНА ГОДИНА НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ

2010 International Year of Biodiversity

07.06.2010 г.

07.06.2010 г.

04.06.2010 г.

04.06.2010 г.

31.05.2010 г.

31.05.2010 г.

26.05.2010 г.

26.05.2010г.

25.05.2010г.

3

2

2

1

1

2

2

1

1

Waste Program

waste program

Община Несебър, отдел “Екология” съобщава

...

Община Несебър, отдел “Екология” съобщава

..

Община Несебър, отдел “Екология” съобщава на гражданите,

...

Община Несебър, отдел “Екология” съобщава на всички живущи в кв. „Черно море”,

text

Съобщения

EN

Обяви

Съдържание от тип "Обяви" Съдържание от тип "Обяви" Съдържание от тип "Обяви" Съдържание от тип "Обяви" Съдържание от тип "Обяви" Съдържание от тип "Обяви" Съдържание от тип "Обяви" Съдържание от тип "Обяви" Съдържание от тип "Обяви" Съдържание от тип "Обяви" Съдържание от тип "Обяви" Съдържание от тип "Обяви" Съдържание от тип "Обяви" ...