Документи:

Удостоверение №ОП-1/02.03.2021г. на основание чл.19, ал.9 от Наредбата за излезли от употреба моторни превозни средства

Удостоверение №ОП-2/02.03.2021г. на основание чл.19, ал.9 от Наредбата за излезли от употреба моторни превозни средства

Удостоверение №ОП-3/02.03.2021г. на основание чл.19, ал.9 от Наредбата за излезли от употреба моторни превозни средства

Удостоверение №ОП-5/13.05.2021г. на основание чл.19, ал.9 от Наредбата за излезли от употреба моторни превозни средства

Удостоверение №ОП-4/13.05.2021г. на основание чл.19, ал.9 от Наредбата за излезли от употреба моторни превозни средства

Заповед №114/02.02.2022г. на Кмета на Община Несебър

Удостоверение №ОП-001/21.03.2022г. на основание чл.19, ал.9 от Наредбата за излезли от употреба моторни превозни средства

Удостоверение №ОП-002/21.03.2022г. на основание чл.19, ал.9 от Наредбата за излезли от употреба моторни превозни средства

Удостоверение №ОП-003/21.03.2022г. на основание чл.19, ал.9 от Наредбата за излезли от употреба моторни превозни средства

обяви и съобщения

04.05.2022г. Община Несебър информира гражданите и гостите на територията на общината, че ежемесечно се извършват ...

обяви и съобщения

27.04.2022г. Община Несебър организира на 18 май ...

обяви и съобщения

14.04.2022г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен ...

обяви и съобщения

14.04.2022г.  На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има ...

обяви и съобщения

08.04.2022г.  На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Несебър обявява за изготвено уведомление за инвестиционно предложение „Разширен идеен проект за Автомагистрала „Черно море“ с възложител Агенция „Пътна ...

обяви и съобщения

24.03.2022г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен ...

обяви и съобщения

09.03.2022г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има има ...

обяви и съобщения

07.03.2022г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен ...

обяви и съобщения

07.03.2022г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има ...

обяви и съобщения

21.02.2022г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното ...