logos

 

 

 

     Създаването на екотуристическа мрежа в региона на източна Стара планина “Величествен Балкан, Лазурен бряг и Хилядолетна история” е естествен избор за Община Несебър в стремежа й да развива устойчив поминък и съхранява природното и културното наследство.         С настоящото предложение се дава възможност на туристите и местното население да използват потенциала на Балкана за развлечение, спортуване и отдих. Природата е била изключително щедра към този край, представляващ уникално съчетание между планина и море. Наличието на въздушни течения между морето и планинското дефиле обуславя един забележителен природен феномен. Тук има богато разнообразие от природни забележителности, културни и исторически паметници, автентични традиции, обичаи и гостоприемно население, които са важна предпоставка за развитие на екотуризма.

 

      Екотуристическата мрежа в подножието на планината е съчетание от множество пешеходни  маршрути с различна трудност.
    Конкретните цели са опазване и възстановяване на природната среда в района, формиране на екологична култура и възможност за екологично възпитание и образование.

Интерактивна карта

Интерактивна карта