Можете да прикачите изображение (снимка) или файл с големина до 10Mb