Галерия - nessebareco.com

Европейска седмица за намаляване на отпадъците

Европейска седмица за намаляване на отпадъците

05/16/2014

Предизвикателството във връзка с кампанията „Европейски ден за почистване” на 10 май 2014 г. пред Община Несебър да почистим заедно районите – местността над ресторант „Ханска шатра“ и разклона за с. Тънково (ЗПК) по пътя гр. Бургас – гр.Варна на територията на община Несебър е преодоляно.

Около 30 доброволци от общинската администрация, членове на „Ротари клуб“ гр.Несебър и фирма „Антониони 55“ ЕООД почистиха избраните места от натрупани с времето строителни отпадъци, като бетонови късове, тухли, мазилка, стиропор, земна маса и битови отпадъци – найлони, пластмаса, стъкло и хартия. Общото количество отпадък, събрано и извозено за депониране на общинското депо за неопасни отпадъци е 88.440 тона.


Основната цел на кампанията - възстановяване на замърсени с отпадъци терени е изпълнена, за което благодарим на всички участници в нея.


Да изчистим България за един ден - 26.04.2014 г.

Да изчистим България за един ден - 26.04.2014 г.

04/30/2014

Община Несебър се включи в кампанията „Да изчистим България за един ден” на 26.04.2014 г. с 579 доброволци. Участие взеха граждани, общинските администрации на 4 населени места, 2 фирми, 5 училища, 3 детски градини и 4 Неправителствени организации. Почистиха се 19 нерегламентирани сметища, включително и избраните маркирани замърсени места. Резултатът от голямото почистване е 96.58 тона отпадъци по – малко сред природата на територията на общината. Събраните отпадъци се предадоха за последващо третиране на общинско депо за неопасни отпадъци.

Ден на Земята - мероприятия в ОДЗ Калина Малина - Несебър

Ден на Земята - мероприятия в ОДЗ Калина Малина - Несебър

05/23/2013

Община Несебър отбеляза Деня на Земята с множество мероприятия, проведени на територията на цялата община в училища и детски градини, като изложби, посветени на опазването на околната среда, изработка на произведения от отпадъчни материали, открити уроци и презентации, както и засаждане на дръвчета в дворовете на училищата и детските градини.

Ден на Земята - мероприятия в ОДЗ Делфинче

Ден на Земята - мероприятия в ОДЗ Делфинче

05/23/2013

Община Несебър отбеляза Деня на Земята с множество мероприятия, проведени на територията на цялата община в училища и детски градини, като изложби, посветени на опазването на околната среда, изработка на произведения от отпадъчни материали, открити уроци и презентации, както и засаждане на дръвчета в дворовете на училищата и детските градини.

"Да изчистим България за един ден 2013 г. - Инициатива КК Слънчев Бряг

"Да изчистим България за един ден 2013 г. - Инициатива КК Слънчев Бряг

05/23/2013

Снимки от мероприятието на територията на КК Слънчев Бряг, Община Несебър