Галерия - nessebareco.com | Да изчистим България за един ден - 26.04.2014 г.

Община Несебър се включи в кампанията „Да изчистим България за един ден” на 26.04.2014 г. с 579 доброволци. Участие взеха граждани, общинските администрации на 4 населени места, 2 фирми, 5 училища, 3 детски градини и 4 Неправителствени организации. Почистиха се 19 нерегламентирани сметища, включително и избраните маркирани замърсени места. Резултатът от голямото почистване е 96.58 тона отпадъци по – малко сред природата на територията на общината. Събраните отпадъци се предадоха за последващо третиране на общинско депо за неопасни отпадъци.

Duni Nessebar 1.JPG
Duni Nessebar.JPG
Hanska shatra 2.jpg
Hanska shatra 3.jpg
Hanska shatra 4.jpg
hanska shatra 5.jpg
Hanska shatra 10.JPG
Hanska shatra 11.JPG
Hanska shatra 12.JPG
Hanska shatra 13.JPG
Hanska shatra 14.JPG
Hanska shatra 16.JPG
Hanska shatra 18.JPG
Hanska shatra 20.JPG
Hanska shatra 24.JPG
Hanska shatra 25.JPG
Hanska shatra 27.JPG
Hanska shatra 28.JPG