Галерия - nessebareco.com

Да изчистим България за един ден! - Иницаитива 2013 г.

Да изчистим България за един ден! - Иницаитива 2013 г.

05/23/2013

От проведената на 20.04.2013 г. инициатива „Да изчистим България за един ден” се почистиха 11 нерегламентирани сметища на територията на община Несебър, събраха и извозиха се до депата  за неопасни отпадъци общо 40,23 т битови отпадъци и 4,66 т разделно събрани отпадъци от опаковки хартия и пластмаса - гр. Несебър 10,23 т битови отпадъци и 3 т отпадъци от опаковки; гр. Св. Влас 15 т битови отпадъци и 1 т отпадъци от опаковки и гр. Обзор 15 т битови отпадъци и 0,66 т отпадъци от опаковки. В кампанията се включиха общо 865 доброволци от 11 фирми и ведомства, 3 училища и 6 неправителствени организации. Чували и ръкавици бяха осигурени от Община Несебър, Областна Администрация – гр. Бургас, Българска Асоциация Полимери – гр. София и чували за разделно събиране на  отпадъци от опаковки от „Екобулпак“ АД – гр. София. С участниците се проведе и разяснителна кампания за разделно събиране на масоворазпостранени отпадъци, раздадени бяха брошури, листовки и афиши, осигурени от организации по оползотворяването на отпадъци.