Контакти

Община Несебър отдел „Екология”

Адрес за кореспонденция: Център за административно обслужване при Община Несебър, гр. Несебър, ул. „Еделвайс” 10.

Местоположение: гр. Несебър, ж.к. " Младост" 62 (до общинска библиотека).

„Зелен телефон” за приемане на сигнали от граждани: 0554 4 25 32, 0554 2 23 18 и 0554 2 23 90

e-mail: ekomania@abv.bg

Работно време: през зимен период от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.

през летен период от 7.00 ч. до 11.00 ч. и от 17.00 ч. до 21.00 ч.

Споделяне: