Договор № 280/17.05.2023 г. за дезинсекционни и дератизационни обработки на зелени площи, паркове, градини, гробищни паркове срещу кърлежи, бълхи и други пълзящи насекоми и обработки с топъл аерозол срещу летящи насекоми в регулацията на населените места на територията на общината.
Изпълнител „Д.Д.Д. - 1” ООД - гр. София.
Срок на действие на договора 3 (три) години.