Съобщение

В края на 2023 година, Община Несебър стартира разделно събиране на отпадъци от облекла и ...

повече
Местоположение на съдове за разделно събиране на отпадъци от обувки и текстил

За намаляването потока на смесените битови отпадъци Община Несебър информира гражданите и ...

повече