Обяви и съобщения

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение за изграждане на: „Вътрешно преустройство на санитарни помещения на първи и втори етаж в ОБУ “Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Обзор, общ. Несебър, обл. Бургас, ПИ с идентификатор 53045.502.222 по КК“.

Лице за контакти: инж. Мария Георгиева

Тел.: 0554/2 93 93

Споделяне: