Обяви и съобщения

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение за изграждане на: „Изграждане на улици от второстепенна улична мрежа (о.т.1029 - о.т.1074), (о.т.1028 - о.т.1073) м. Кокалу, гр. Несебър, общ. Несебър“

Лице за контакти: инж. Мария Георгиева

Тел.: 0554/2 93 93

Споделяне: