Обяви и съобщения

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение за изграждане на: „Изграждане на улица /о.т.1006-о.т.1021-връзка път І-9/ между землищата на гр. Несебър, м. Кокалу и на с. Равда, м. Хендек тарла общ. Несебър“.

Лице за контакти: инж. Мария Георгиева

Тел.: 0554/2 93 93

Споделяне: