Обяви и съобщения

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 4 от Наредба №4 от 01.02.2021г. на министъра на земеделието, храните и горите за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територята на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност, със Заповед №1493/20.06.2023г. Кметът на Община Несебър възлага да се извърши преброяване на безстопанствените кучета на територията на общината в периода от 01.09.2023г. до 31.10.2023г. Преброяването ще се извърши по Методика, посочена в Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България.
Споделяне: