Обяви и съобщения

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение за изграждане на: „Проект за осветление на голямо игрище с изкуствена настилка до градски стадион, гр. Несебър, УПИ VI-общ, кв.403, с идентификатор 51500.508.89 по КК Слънчев бряг –запад, Община Несебър“.

Лице за контакти: инж. Мария Георгиева

Тел.: 0554/2 93 93

Споделяне: