Обяви и съобщения

Община Несебър уведомява, че съгласно изискванията на МОСВ е извършена корекция в представените по-долу приложения на „Актуализация на Програма за намаляване нивата за вредни вещества в атмосферния въздух в Община Несебър 2023-2027г.“.

Споделяне: